بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 20 فروردین - بیستم

بلیط تهران به قشم ۲۱ فروردین ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

قمیمت پرواز تهران به قشم برای تاریخ ۹۶/۱/۲۱ (ولادت امام علی) به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به نجف ۲۲ فروردین

بلیط چارتری ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

قیمت پرواز مشهد به نجف برای تاریخ ۹۶/۱/۲۲ (ولادت امام علی) به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۴۵ به مبالغ ۴۷۱۰۰۰ تومان (چهارصد و هفتاد و یک هزار تومان) و ۸۶۱۰۰۰ تومان (هشتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یهک هزار تومان) می باشد.
 • لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به نجف ۲۱ فروردین ۹۶

بلیط چارتر داخلی ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به نجف در تاریخ ۹۶/۱/۲۱ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت های ۰۶:۰۰ بخ مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) ، ۰۸:۰۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۰۰ هم به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار  تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به نجف برای ۲۱ فروردین

بلیط چارتری ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط پرواز تهران به نجف برای تاریخ ۹۶/۱/۲۱ ( به مناسبت ولادت امام علی) به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۳۵۱۰۰۰تومان (سیصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت۱۳:۰۰ به مبلغ ۳۶۱۰۰۰ تئومان (سیصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۳۹۱۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) ، ۱۴:۳۰ به مبلغ ۳۹۱۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۳۹۱۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) ، در ساعت ۰۹:۱۰ به مبلغ ۳۹۶۰۰۰ تومان (سیصد و نود و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۳۶۹۰۰۰ تومان (سیصد و نود و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۳۹۶۰۰۰ تومان (سیصد و نود و شش هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۵۰ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به نجف ۲۰ فروردین ۹۶

بلیط چارتری ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به نجف برای تاریخ ۹۶/۱/۲۰ (ولادت امام علی) به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس برای ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۳۴۱۰۰۰ تومان (سیصد و چهل و یک هزار تومتن) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایر برای ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۳۸۱۰۰۰ تومان (سیصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 51 2 3 5