بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 21 تیر - بیست و یکم تیر ماه

بلیط مشهد به اردبیل برای ۲۱ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۹ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط مشهد به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۴/۲۱ به صئرت چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۰۹:۲۰ به مبلغ ۱۹۷۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط کیش به اصفهان برای ۲۱ تیر ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۸ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۴/۲۱ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ های ۱۴۳۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و سه هزار تومان) و ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ های ۱۴۳۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و سه هزار تومان) و ۱۵۳۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

بلیط نجف به مشهد برای ۲۴ تیر

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۱۸ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط نجف به مشهد برای تاریخ ۹۶/۴/۲۴ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۴۳۱۰۰۰ تومان (چهارصد و سی و  یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۶۴۸۰۰۰ تومان (ششصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ های ۶۶۱۰۰۰ تومان (ششصد و شصت و یک هزار تومان) و ۸۶۱۰۰۰ تومان (هشتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط استانبول به تهران برای ۱۹ تیر ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۷ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز استانبول به تهران برای تاریخ ۹۶/۴/۱۹ (لحظه آخری) به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۲:۴۰ به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۳۲۶۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر  در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ های ۳۲۰۰۰۰ تومان (سیصد و بیست هزار تومان) و ۵۰۰۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۲:۴۰ به مبلغ ۳۳۰۰۰۰ تومان (سیصد و سی هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۴۱۱۰۰۰ تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ های ۸۳۲۰۰۰ تومان (هشتصد و سی و دو هزار تومان) و ۲۲۸۹۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار تومان) و در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ های ۱۰۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون تومان) و ۲۲۸۹۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط کیش به کرمانشاه برای ۲۲ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۷ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به کرمانشاه برای تاریخ ۹۶/۴/۲۲ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

صفحه 1 از 71 2 3 7