بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 21 مرداد - بیست و یکم مرداد ماه

بلیط مشهد به گرگان برای ۲۵ مرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۲۰ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به گرگان برای تاریخ ۹۶/۵/۲۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط کیش به اصفهان برای ۲۵ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۹ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۵/۲۵ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

بلیط کیش به اصفهان در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) و ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

بلیط استانبول به مشهد برای ۲۶ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۹ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط استانبول به مشهد برای تاریخ ۹۶/۵/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۳:۵۹ به مبلغ ۱۲۰۱۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط اهواز به رامسر برای ۲۰ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به رامسر برای تاریخ ۹۶/۵/۲۰ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) میباشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به رشت برای ۲۲ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به رشت برای تاریخ ۹۶/۵/۲۲ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۲۴۶۰۰۰ تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

صفحه 1 از 81 2 3 8