بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 22 اردیبهشت - بیست و دوم

بلیط کیش به گرگان برای ۲۲ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به گرگان برای تاریخ ۹۶/۲/۲۲ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ ۳۹۶۰۰۰ تومان (سیصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                             

بلیط تهران به تفلیس برای ۲۲ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتری, پروازهای چارتری خارجی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۲/۲۲ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۲۹۰۰۰۰ تومان (دویست و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                       

بلیط مشهد به زنجان برای ۲۲ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به زنجان برای تاریخ ۹۶/۲/۲۲ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط تهران به اردبیل برای ۳۰ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۲/۳۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۰۵ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز تهران به اردبیل برای همین تاریخ با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) و در ساعت ۰۹:۲۰ به مبلغ ۱۰۹۰۰۰ تومان (یکصد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط کیش به شیرازبرای ۲۱ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به شیراز برای تاریخ ۹۶/۲/۲۱ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۶۰۰۰۰ تومان (شصت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۴۵ به مبلغ ۸۰۰۰۰ تومان (هشتاد هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۵:۴۵ به مبلغ ۱۱۸۰۰۰ تومان (یکصد و هجده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۲۵ به مبلغ ۸۰۰۰۰ تومان (هشتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                    

صفحه 1 از 161 2 3 16