بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 22 تیر بیست و دوم تیر ماه

بلیط کیش به کرمان برای ۲۳ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۱ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۴/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) می باشد.

پرواز کیش به کرمان برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ های ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) و ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط آبادان به مشهد برای ۲۹ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۱ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط آبادان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۴/۲۹ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۳:۳۰ به مبلغ ۲۵۶۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۹۰۰۰۰ تومان (دویست و نود هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ تومان (دویست و شصت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۲۸۰۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

بلیط مشهد به کویت برای ۳۱ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۰ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به کویت برای تاریخ ۹۶/۴/۳۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ های ۵۷۸۰۰۰ تومان (پانصد و هفتاد و هشت هزار تومان) و ۱۰۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون تومان) می باشد.

همچنین پرواز مشهد به کویت برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸۷:۴۵ به مبلغ ۶۷۰۰۰۰ تومان (ششصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط مشهد به اردبیل برای ۲۱ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۹ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط مشهد به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۴/۲۱ به صئرت چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۰۹:۲۰ به مبلغ ۱۹۷۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط تهران به ایرانشهر برای ۲۶ تیر

بلیط هواپیما سیستمی ۱۹ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به ایرانشهر برای ترایخ ۹۶/۴/۲۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۴۵۸۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجا و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                    

صفحه 1 از 81 2 3 8