بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 22 فروردین ماه 22 فروردین

بلیط شیراز به تهرای برای ۲۳ فروردین ۹۶

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ فروردین ۱۳۹۶

قیمت پرواز شیراز به تهران برای تاریخ ۹۶/۱/۲۳ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس برای ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) ، و در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۲:۰۵ به مبلغ ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۹۵۰۰۰ تومان (نود و پنج هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری به هواپیمایی قشم ایر در ساعت  ۱۳:۵۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) ، و در ساعت ۲۲:۴۰ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (صد و چهار هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۲۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تبریز به استانبول برای ۲۵ فروردین ۹۶

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ فروردین ۱۳۹۶

قیمت پرواز تبریز به استانبول دز تاریخ ۹۶/۱/۲۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۳۲۶۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.

همچنین در همین تاریخ نرخ پرواز تبریز به استانبول وبژه مبعث به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۳:۲۰ به مبلغ ۲۴۱۰۰۰ تومان (دویست و چهل و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران استانبول ۲۵ فروردین ۹۶

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول, بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط پرواز تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۱/۲۵ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۵۰ به مبلغ های ۵۹۹۰۰۰ تومان (پانصد و نود و نه هزار تومان) و ۲۱۹۲۰۰۰ تومان (دو میلیون و صد و نود و دو هزار تومان) و در ساعت به مبلغ های ۵۹۹۰۰۰ تومان (پانصد و نود و نه هزار تومان) و ۲۱۹۲۰۰۰ تومان (دو میلیون و صد و نود و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بیلط تهران به آنتالیا ۲۵ فروردین ۹۶

بلیط چارتری ۲۱ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به آنتالیا یرای تاریخ ۹۶/۱/۲۵ با هواپیمایی زاگرس به صورت چارتری در ساعت ۰۱:۳۰ به مبلغ ۴۶۰۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به قشم ۲۱ فروردین ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

قمیمت پرواز تهران به قشم برای تاریخ ۹۶/۱/۲۱ (ولادت امام علی) به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 61 2 3 6