بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 22 مرداد - بیست و دوم مرداد ماه

بلیط کیش به مشهد برای ۲۲ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به مشهد برای تاریخ ۹۶/۵/۲۲ (برای امشب) به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ های ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) و ۲۶۹۰۰۰ تومان (دویست و شصت و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                      

بلیط عسلویه به کیش برای ۲۶ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز عسلویه به کیش برای تاریخ ۹۶/۵/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۶:۰۵ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                   

بلیط کیش به کرمان برای ۲۴ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۰ مرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۵/۲۴ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۰۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

پرواز کیش به کرمان برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ های ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) و ۱۹۳۰۰۰ تومان (یکصد و نود و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط مشهد به گرگان برای ۲۵ مرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۲۰ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به گرگان برای تاریخ ۹۶/۵/۲۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط کیش به اصفهان برای ۲۵ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۹ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۵/۲۵ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

بلیط کیش به اصفهان در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) و ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

صفحه 1 از 71 2 3 7