بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 23 تیر بیست و سوم تیر ماه

بلیط تهران به تفلیس برای ۲۳ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۲ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به تفلیس (لحظه آخری) برای تاریخ ۹۶/۴/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۴۳۶۰۰۰ تومان (چهارصد و سی و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۵۶۰۰۰۰ تومان (پانصد و شصت هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به تفلیس (برای امشب) برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۲۰ به مبلغ ۴۸۰۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

بلیط کیش به کرمان برای ۲۳ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۱ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۴/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) می باشد.

پرواز کیش به کرمان برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ های ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) و ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط آبادان به مشهد برای ۲۹ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۱ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط آبادان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۴/۲۹ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۳:۳۰ به مبلغ ۲۵۶۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۹۰۰۰۰ تومان (دویست و نود هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ تومان (دویست و شصت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۲۸۰۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

بلیط مشهد به کویت برای ۳۱ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۰ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به کویت برای تاریخ ۹۶/۴/۳۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ های ۵۷۸۰۰۰ تومان (پانصد و هفتاد و هشت هزار تومان) و ۱۰۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون تومان) می باشد.

همچنین پرواز مشهد به کویت برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸۷:۴۵ به مبلغ ۶۷۰۰۰۰ تومان (ششصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط تهران به اهواز برای ۳۱ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۰ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به اهواز برای تاریخ ۹۶/۴/۳۱ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۰۰به مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۵:۵۰ به مبلغ ۱۲۵۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و پنج هزار تومان) و  در ساعت ۱۵:۲۵ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۴۰ به مبلغ ۱۶۳۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) و در ساعت ۲۰:۴۰ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

صفحه 1 از 101 2 3 10