بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 23 خرداد - بیست و سوم

بلیط کیش به کرمان برای ۲۳ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۳/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۰۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۱۲۷۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هفت هزار تومان) می باشد.

پرواز کیش به کرمان برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط مشهد به خرم آباد برای ۲۶ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به ایلام برای تاریخ ۹۶/۳/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ تومان (دویست و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط مشهد به قشم برای ۲۴ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به قشم برای تاریخ ۹۶/۳/۲۴ به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۲۳۹۰۰۰ تومان (دویست و سی و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط تبریز به کیش برای ۲۶ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تبریز به کیش برای تاریخ ۹۶/۳/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط نجف به مشهد برای ۲۴ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز نجف به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۲۴ به صورت زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۴۱۱۰۰۰ تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۱۰ به مبلغ ۴۸۰۰۰۰ تومان (چهارصدو هشتاد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۴۹۸۰۰۰ تومان (چهارصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

صفحه 1 از 161 2 3 16