بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 24 اردیبهشت - بیست و چهارم

بلیط مشهد به آبادان برای ۲۴ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به آبادان برایتاریخ ۹۶/۲/۲۴ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۰:۱۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۰۰ با هواپیمایی زاگرس به مبلع ۲۴۶۰۰۰ تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

بلیط تهران به عسلویه برای ۲۷ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۲/۲۷ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۳۲۰۰۰ تومان (یکصد و سی و دو هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۵۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۱۸۲۰۰۰ تومان (کصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.

همچنین تهران به عسلویه برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

 

                                        

بلیط اهواز به رشت برای ۲۳ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به رشت برای تاریخ ۹۶/۲/۲۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به شیراز برای ۲۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به شیراز برای تاریخ ۹۶/۲/۲۵ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) و در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۲۳۹۰۰۰ تومان (دویست و سی و نه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاکرس در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                   

بلیط کیش به گرگان برای ۲۲ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به گرگان برای تاریخ ۹۶/۲/۲۲ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ ۳۹۶۰۰۰ تومان (سیصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                             

صفحه 1 از 131 2 3 13