بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 24 تیر - بیست و چهارم تیر ماه

بلیط کیش به اصفهان برای ۲۶ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۴/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.

بلیط کیش به اصفهان در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ های ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) و  ۲۲۹۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز بل آنیل پرواز

                                              

بلیط تهران به تفلیس برای ۲۳ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۲ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به تفلیس (لحظه آخری) برای تاریخ ۹۶/۴/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۴۳۶۰۰۰ تومان (چهارصد و سی و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۵۶۰۰۰۰ تومان (پانصد و شصت هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به تفلیس (برای امشب) برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۲۰ به مبلغ ۴۸۰۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

بلیط شیراز به تفلیس برای ۲۸ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۲ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۴/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۶۷۶۰۰۰ تومان (ششصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                               

بلیط کیش به کرمان برای ۲۳ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۱ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۴/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) می باشد.

پرواز کیش به کرمان برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ های ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) و ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط آبادان به مشهد برای ۲۹ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۱ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط آبادان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۴/۲۹ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۳:۳۰ به مبلغ ۲۵۶۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۹۰۰۰۰ تومان (دویست و نود هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ تومان (دویست و شصت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۲۸۰۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

صفحه 1 از 101 2 3 10