بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 24 خرداد - بیست و چهارم

بلیط اصفهان به عسلویه برای ۲۹ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط اصفهان به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۳/۲۹ به صورت چارتری با هواپیمایی چارتری کاسپین در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                   

بلیط مشهد به ماهشهر برای ۲۵ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به ماهشهر برای تاریخ ۹۶/۳/۲۵ به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۴۰ به مبلغ ۲۷۷۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط کیش به کرمان برای ۲۳ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۳/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۰۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۱۲۷۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هفت هزار تومان) می باشد.

پرواز کیش به کرمان برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط مشهد به خرم آباد برای ۲۶ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به ایلام برای تاریخ ۹۶/۳/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ تومان (دویست و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط اهواز به تهران برای ۲۷ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به تهران برای تاریخ ۹۶/۳/۲۷ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ ۱۰۳۰۰۰ تومان (یکصد و سه هزار تومان) و  در ساعت ۱۲:۵۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۱:۴۰ به مبلغ ۱۰۸۰۰۰ تومان (یکصد و هشت هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۱۲۸۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هشت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۸:۵۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) و در ساعت ۲۲:۱۵ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

صفحه 1 از 151 2 3 15