بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 25 اردیبهشت - بیست و پنجم

بلی تبریز به مشهد برای ۲۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۲۵ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۲۰ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یپک هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۳۰ به صورت چارتری به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                         

بلیط اهواز به کیش برای ۲۸ اردیبهشت

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به کیش برای تاریخ ۹۶/۲/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۷۸۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز اهواز به کیش در همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) و به صورت سیستمی در همینساعت به مبلغ ۲۰۵۰۰۰ تومان (دویست و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                    

بلیط تهران به پاریس برای ۲ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به پاریس برای تاریخ ۹۶/۳/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۷:۱۰ به مبلغ های ۱۴۷۹۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار تومان) و ۲۴۷۹۰۰۰ تومان (دو میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                        

بلیط کیش به گرگان برای ۲۶ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به گرگان برای تاریخ ۹۶/۲/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) و همچنین در همین ساعت به صورت سیستمی مبلغ ۲۸۸۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و هشت هزار تومان)می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

بلیط شیراز به اصفهان برای ۳۰ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۲/۳۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۱:۱۰ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

صفحه 1 از 171 2 3 17