بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 25 تیر - بیست و پنجم تیر ماه

بلیط مشهد به تفلیس برای ۲۵ تیر ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۴ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۴/۲۵ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۷۰۶۰۰۰ تومان (هفتصد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                           

بلیط کیش به ساری برای ۲۹ تیر ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به ساری برای تاریخ ۹۶/۴/۲۹ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۲۴۶۰۰۰ تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) و در همین ساعت به صورت چارتری با هواپیمایی ۲۶۰۰۰۰ تومان (دویست و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط مشهد به همدان برای ۲۷ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۳ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط مشهد به همدان برای تاریخ ۹۶/۴/۲۷ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در  ساعت ۰۸:۲۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                           

بلیط تهران به یزد برای ۲۸ تیر

بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به یزد برای تاریخ ۹۶/۴/۲۸ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۵:۱۰ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۰۵:۵۵ به مبلغ های ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) و ۲۷۶۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۵:۱۰ به مبلغ ۲۷۶۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در  ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ های ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) و ۳۵۷۰۰۰ تومان (سیصد و پنجاه و هفت هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۳۵ به مبلغ ۱۵۳۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و سه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۷:۴۰ به مبلغ ۱۶۳۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد.
  • سیستیم با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۵۳۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

بلیط تهران به تفلیس برای ۲۸ تیر ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۳ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۴/۲۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۵۹۰۰۰۰ تومان (پانصد و نود هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۵۹۰۰۰۰ تومان (پانصد و نود هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۸۶۰۰۰۰ تومان (هشتصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و یکصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

صفحه 1 از 101 2 3 10