بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 25 خرداد - بیست و پنجم

بلیط بندرعباس به مشهد برای ۳۱ خرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز بندرعباس به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۳۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۱۵ به مبلغ ۲۲۳۰۰۰ تومان (دویست و بیست و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

بلیط اصفهان به عسلویه برای ۲۹ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط اصفهان به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۳/۲۹ به صورت چارتری با هواپیمایی چارتری کاسپین در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                   

بلیط مشهد به ماهشهر برای ۲۵ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به ماهشهر برای تاریخ ۹۶/۳/۲۵ به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۴۰ به مبلغ ۲۷۷۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط تهران به بیرجند برای ۲۶ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به بیرجند برای تاریخ ۹۶/۳/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۲۵ به مبلغ ۱۰۳۰۰۰ تومان (یکصد و سه هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به ملبغ ۳۰۴۰۰۰ تومان (سیصد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به کرمان برای ۲۳ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۳/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۰۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۱۲۷۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هفت هزار تومان) می باشد.

پرواز کیش به کرمان برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

صفحه 1 از 191 2 3 19