بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 25 فروردین - بیست و پنجم

بلیط تهران به استانبول برای ۲۷ فروردین ۹۶

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۱/۲۷ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۷۰۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۲۱۹۲۰۰۰ تومان (دو میلیون و صد و نود و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                       

بلیط شیراز به زاهدان برای ۲۵ فروردین ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۱/۲۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۸۰۰۰ تومان می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط چابهار به تهران برای ۲۶ فروردین ۹۶

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز چابهار به تهران برای تاریخ ۹۶/۱/۲۶ به صورت چارتری کاسپین در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

همچنین در همین تاریخ قیمت بلیط چابهار به تهران به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۲۰ به مبلغ های ۲۶۲۰۰۰ تومان (دویست و شصت و دو هزار تومان) و ۴۵۳۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به مشهد برای ۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط پرواز اهواز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۵ (وبژه مبعث) به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری و  سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ های ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) و ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست ویازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ های ۲۸۶۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و شش هزار تومان) و ۵۰۰۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط رشت به اهواز برای ۳۰ فروردین ۹۶

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط رشت به اهواز برای تاریخ ۹۶/۱/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۱:۵۰ به مبلغ ۲۷۰۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و یک هزار تومان) ، و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ ۲۴۵۰۰۰ تومان ( دویست و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 111 2 3 11