بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 26 اردیبهشت - بیست و ششم

بلیط کیش به یزد برای ۲۷ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به یزد برای تاریخ ۹۶/۲/۲۷ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                         

بلیط مشهد به خرم آباد برای ۲۶ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به خرم آباد برای تاریخ ۹۶/۲/۲۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۲۲۵۰۰۰ تومان (دویست و بیست و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط مشهد به بوشهر برای ۲۶ اردیبشهت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۲/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز مشهد به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۲/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز بل آنیل پرواز

                                                   

بلی تبریز به مشهد برای ۲۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۲۵ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۲۰ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یپک هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۳۰ به صورت چارتری به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                         

بلیط اهواز به کیش برای ۲۸ اردیبهشت

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به کیش برای تاریخ ۹۶/۲/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۷۸۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز اهواز به کیش در همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) و به صورت سیستمی در همینساعت به مبلغ ۲۰۵۰۰۰ تومان (دویست و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                    

صفحه 1 از 151 2 3 15