به کجا پرواز می کنید

.
.
.
LS
LS

بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 26 اردیبهشت - بیست و ششم

بلیط کیش به کرمان برای ۱۲ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی 7 ساعت قبل

قیمت بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۲/۱۲ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز کیش به کرمان در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                      

بلیط تهران به مشهد برای ۱۰ اردیبهشت

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۱۰ به صورت زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۰۹۰۰۰ تومان (یکصد و نه هزار تومان) ، در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۱۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۱۰۰۰۰ تومان (یکصد و ده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۱۵۰۰۰ تومان (یکصد و پانزده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط تهران به کیش برای ۱۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به کیش برای تاریخ ۹۶/۲/۱۵ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۶:۲۵ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۲۵ به مبلغ ۱۱۵۰۰۰ تومان (یکصد و پانزده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۱:۲۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) ، در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۱۲۵۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۱۲۱۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۱۵ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۹:۲۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

بلیط اهواز به رامسر برای ۱۹ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به رامسر برای تاریخ ۹۶/۲/۱۹ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                       

بلیط ارزان استانبول

بلیط چارتری استانبول ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

قیمت بلیت استانبول ویژه تاریخ های زیر

این قیمتها فقط برای امروز ۲۵ اردیبهشت معتبر میباشد

۱۵ TO 18:: MAY= ۷۹۰.۰۰۰( ۱۴:۳۰ BE 17:15)
۱۶ TO 20:: MAY= ۹۹۰.۰۰۰( ۱۴:۳۰ BE 17:15)
۱۸ TO 22:: MAY= ۸۹۰.۰۰۰( ۱۴:۳۰ BE 17:15)
۲۰ TO 23:: MAY= ۷۵۰.۰۰۰( ۱۴:۳۰ BE 17:15)
۲۲ TO 25:: MAY= ۶۵۰.۰۰۰( ۱۴:۳۰ BE 17:15)
۲۳ TO 27:: MAY= ۶۹۰.۰۰۰( ۱۴:۳۰ BE 17:15)
۲۵ TO 29:: MAY= ۶۹۰.۰۰۰( ۱۴:۳۰ BE 17:15)
۲۷ TO 30:: MAY= ۶۵۰.۰۰۰( ۱۴:۳۰ BE 17:15)