بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 26 خرداد - بیست و ششم

بلیط تهران به نجف برای ۲۸ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به نجف برای تاریخ ۹۶/۳/۲۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ های ۳۳۱۰۰۰ تومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) ، ۵۹۴۰۰۰ تومان (پانصد و نود و چهار هزار تومان) و ۸۷۶۰۰۰ تومان (هشتصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ های ۳۲۶۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) و ۳۳۱۰۰۰ ومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ های ۳۶۱۰۰۰ تومان (سیصد و شصت و یک هزار تومان) و ۵۶۱۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط تهران به یاسوج برای ۲۶ خرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۲۵ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به یاسوج برای تاریخ ۹۶/۳/۲۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۰۵ به مبلغ ۱۶۲۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                    

بلیط بندرعباس به مشهد برای ۳۱ خرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز بندرعباس به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۳۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۱۵ به مبلغ ۲۲۳۰۰۰ تومان (دویست و بیست و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

بلیط اصفهان به عسلویه برای ۲۹ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط اصفهان به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۳/۲۹ به صورت چارتری با هواپیمایی چارتری کاسپین در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                   

بلیط اهواز به کرمان برای ۲۸ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط اهواز به کرمان برای تاریخ ۹۶/۳/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۲۸۴۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 181 2 3 18