بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 26 فروردین - بیست و ششم

بلیط تهران به قشم برای ۲۸ فروردین ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به قشم برای تاریخ ۹۶/۱/۲۸ به شرح زیر می باشد: 

 • به صورت چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصدو یازده هزار تومان) ، همچنین در همین ساعت به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۳۵ به مبلغ ۱۹۴۰۰۰ تومان (یکصد و نود و چهار هزار تومان) ، به صورت چارتری در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) ، و در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

بلیط تهران به شیراز برای ۲۷ فروردین ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به شیراز برای تاریخ ۹۶/۱/۲۷ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۹۸۰۰۰ تومان (نود و هشت هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۲۱۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و یک هزار تومان) ، و در ساعت ۱۸:۰۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۶:۰۵ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) ، در ساعت ۰۵:۴۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت های ۰۵:۴۰ و ۱۶:۰۵ به صورت سیستمی به مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهار هزار تومان) ، و در ساعت ۰۷:۲۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۱۴۳۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و سه هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۱۱۸۰۰۰ تومان (یکصد و هجده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۳:۰۰ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۸:۳۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

 

بلیط تهران به بندر لنگه برای تاریخ ۲۸ فروردین ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به بندر لنگه برای تارخ ۹۶/۱/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط بندر عباس به تهران برای ۲۷ فروردین ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

قیمت پرواز بندر عباس به تهران برای تاریخ ۹۶/۱/۲۷ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۸:۰۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • جارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۹:۱۵ به مبلغ ۱۲۹۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) ، و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۲۱۶۰۰۰ تومان (دویست و شانزده هزار تومان) می باشد.
 •  چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۴۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ، و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) میباشد.
 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) ، و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۴۸۹۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) ، و در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ ۱۶۴۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به استانبول برای ۲۷ فروردین ۹۶

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۱/۲۷ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۷۰۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۲۱۹۲۰۰۰ تومان (دو میلیون و صد و نود و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                       

صفحه 1 از 111 2 3 11