بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 26 مرداد - بیست و ششم مرداد ماه

بلیط تهران به تبریز برای ۲۸ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به تبریز برای تاریخ ۹۶/۵/۲۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۵:۰۵ به مبلغ ۱۱۰۰۰۰ تومان (یکصد و ده هزار تومان)، در ساعت ۰۷:۴۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۳۰ بهم بلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ های ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط کیش به رشت برای ۲۵ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به رشت برای تاریخ ۹۶/۵/۲۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۵:۱۵ به مبلغ ۳۳۸۰۰۰ تومان (سیصد و سی و هشت هزار تومان) و به صورت چارتری در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۲۱۵۰۰۰ تومان (دویست و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                               

بلیط تبریز به شیراز برای ۲۹ مرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به شیراز در تاریخ ۹۶/۵/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۳۲۰۰۰۰ تومان (سیصد و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                    

بلیط کیش به مشهد برای ۲۲ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به مشهد برای تاریخ ۹۶/۵/۲۲ (برای امشب) به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ های ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) و ۲۶۹۰۰۰ تومان (دویست و شصت و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                      

بلیط مشهد به ساری برای ۲۳ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به ساری برای تاریخ ۹۶/۵/۲۳ (لحظه آخری) به صورت چارتری به شرح زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۵۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                    

صفحه 1 از 91 2 3 9