بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 27 خرداد - بیست و هفتم

بلیط شیراز به مشهد برای ۱۶ خرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۲ خرداد ۱۳۹۷

قیمت بلیط شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۷/۳/۱۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۳۷۶۰۰۰ تومان (سیصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط تهران به استانبول برای ۷ خرداد

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول ۲ خرداد ۱۳۹۷

قیمت بلیط تهران به استانبول برای تاریخ ۹۷/۳/۷ به صورت چارتری با هواپیمایی پگاسوس در ساعت ۰۴:۳۵ به مبلغ ۹۷۱۰۰۰ تومان (نهصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اصفهان به نجف برای ۲۸ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۶ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز اصفهان به نجف برای تاریخ ۹۶/۳/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۵:۳۰ به مبلغ ۳۴۸۰۰۰ تومان (سیصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط اهواز به مشهد برای ۲۹ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۲۹ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۲۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ های ۲۰۴۰۰۰ تومان (دویست و چهار هزار تومان) و ۵۰۰۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                    

بلیط تهران به اراک برای ۲۷ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۶ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به اراک برای تاریخ ۹۶/۳/۲۷ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۷۰۰۰۰ تومان (هفتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 181 2 3 18