بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 27 فروردین - بیست و هفتم

بلیط شیراز به زاهدان برای ۲۸ فروردین

بلیط هواپیما سیستمی ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۱/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۴۰ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                  

بلیط رامسر به تهران برای ۲۸ فروردین ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز رامسر به تهران برای تاریخ ۹۶/۱/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۵۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط جیرفت به تهران برای ۲۹ فروردین ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط جیرفت به تهران برای تاریخ ۹۶/۱/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۲۷۸۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                               

بلیط کیش به تهران برای ۳۱ فروردین ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۱/۳۱ (ویژه مبعث) به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر دز ساعت ۱۱:۴۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری باه هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۱۵ به مبلغ ۱۵۹۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و نه هزار تومان) ، و در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۵۹۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۲۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۵۹۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) ، در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۵۹۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                               

بلیط تهران به قشم برای ۲۸ فروردین ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به قشم برای تاریخ ۹۶/۱/۲۸ به شرح زیر می باشد: 

 • به صورت چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصدو یازده هزار تومان) ، همچنین در همین ساعت به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۳۵ به مبلغ ۱۹۴۰۰۰ تومان (یکصد و نود و چهار هزار تومان) ، به صورت چارتری در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) ، و در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

صفحه 1 از 121 2 3 12