بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 28 اردیبهشت - بیست و هشتم

بلیط اصفهان به کیش برای ۲ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط اصفهان به کیش برای تاریخ ۹۶/۳/۲ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۳۵ به مبلغ های ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) و ۲۳۸۰۰۰ تومان (دویست و سی و هشت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۴۳۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و سه هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۴۵ به صورت چارتری به مبلغ ۱۵۹۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۱:۴۵ به مبلغ ۱۶۳۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۶۹۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                       

بلیط زنجان به مشهد برای ۵ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز زنجان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۵ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۲۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                           

بلیط تهران به چابهار برای ۲۸ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۲/۲۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ ۴۵۳۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و سه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۶۳۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ ۵۵۹۰۰۰ تومان (پانصد و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

بلیط تهران به عسلویه برای ۲۸ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۲/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۱۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

همچنین بلیط تهران به عسلویه برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۲۱۴۰۰۰ تومان (دویست و چهارده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

 

                                          

بلیط اصفهان به تبریز برای ۶ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز اصفهان به تبریز برای تاریخ ۹۶/۳/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸:۱۰ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

صفحه 1 از 171 2 3 17