بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 28 شهریور ماه - بیست و هشتم

بلیط تهران به ایروان برای ۲۷ شهریور

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی, پروازهای چارتری ارمنستان ۲۷ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به ایروان برای تاریخ ۹۶/۶/۲۷ (لحظه آخری) به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به ایروان برای تاریخ ۹۶/۶/۲۷ (برای امشب) به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ های ۶۱۸۰۰۰ تومان (ششصد و هجده هزار تومان) و ۸۸۸۰۰۰ تومان (هشتصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

بلیط تهران به آنتالیا برای ۲۹ شهریور ۹۶

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول, پروازهای چارتری خارجی ۲۷ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به آنتالیا برای تاریخ ۹۶/۶/۲۹ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ ۲۴۶۰۰۰ تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۲۶۱۰۰۰ تومان (دویست و شصت و یک هزار تومان) و در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی اطلس جت (اطلس گلوبال) در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۱۴۶۱۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط مشهد به کاشان برای ۳۱ شهریور

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

نرخ بلیط مشهد به کاشان برای تاریخ ۹۶/۶/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۲۴۱۰۰۰ تومان (دویست و چهل و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط تهران به آنکارا برای ۳۰ شهریور

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی, پروازهای چارتری ترکیه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به آنکارا برای تاریخ ۹۶/۶/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش ایرلاین در ساعت ۰۲:۴۰ به مبلغ ۶۴۰۰۰۰ تومان (ششصد و چهل هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به آنکارا برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ های ۸۱۹۰۰۰ تومان (هشتصد و نوزده هزار تومان) و ۱۸۴۸۰۰۰ تومان (یک میلیون و هشتصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تبریز به مشهد برای ۳۰ شهریور

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۳ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۶/۳۰ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ های ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) و ۲۹۲۰۰۰ تومان (دویست و نود و دو هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۵:۱۵ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۲۲۱۰۰۰ تومان (دویست و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

صفحه 1 از 31 2 3