بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 28 فروردین - بیست و هشتم

بلیط بندر عباس یه رشت برای ۲۹ فروردین ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط هوایی بندر عباس به رشت برای تاریخ ۹۶/۱/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۲۰ به مبلغ ۲۵۸۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و هشت هزار تومان) و در ساعت ۰۸:۲۰ به مبلغ ۴۲۹۰۰۰ تومان (چهارصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                 

بلیط شیراز به زاهدان برای ۲۸ فروردین

بلیط هواپیما سیستمی ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۱/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۴۰ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                  

بلیط تهران به دبی برای ۳۱ فروردین ۹۶

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به دبی برای تاریخ ۹۶/۱/۳۱ (ویژه مبعث) به صورت زیر می باشد:

  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ های ۷۷۰۰۰۰ تومان (هفتصد و هفتاد هزار تومان) و ۱۰۷۱۰۰۰ تومان (یک میلیون و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۲۶۳۰۰۰ تومان (دویست و شصت و سه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ های ۵۲۶۰۰۰ تومان (پانصد و بیست و شش هزار تومان) و ۱۳۱۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و هفده هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ های ۵۲۶۰۰۰ تومان (پانصد و بیست و شش هزار تومان) و ۱۳۱۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و هفده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط رامسر به تهران برای ۲۸ فروردین ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز رامسر به تهران برای تاریخ ۹۶/۱/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۵۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط جیرفت به تهران برای ۲۹ فروردین ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط جیرفت به تهران برای تاریخ ۹۶/۱/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۲۷۸۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                               

صفحه 1 از 121 2 3 12