بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 29 تیر - بیست و نهم تیر ماه

بلیط کرمان به کیش برای ۳۰ تیر ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۶ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط کرمان به کیش برای تاریخ ۹۶/۴/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

پرواز کرمان به کیش برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۴:۴۵ به مبلغ های ۱۶۳۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) و ۱۷۴۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط زابل به مشهد برای ۲۷ تیر

بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط زابل به مشهد برای تاریخ ۹۶/۴/۲۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۲:۳۵ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط شیراز به تفلیس برای ۲۸ تیر ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۶ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۴/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۷۶۱۰۰۰ تومان (هفتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط عسلویه به کیش برای ۲۹ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز عسلویه به کیش برای تاریخ ۹۶/۴/۲۹ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط تهران به تفلیس برای ۲۸ تیر ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۴/۲۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۶۰۰۰۰۰ تومان (ششصد هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۴۹۰۰۰۰ تومان (چهارصد و نود هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۵۳۰۰۰۰ تومان (پانصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۲۰ به مبلغ ۵۳۰۰۰۰ تومان (پانصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۸۰۰۰۰۰ تومان (هشتصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

صفحه 1 از 111 2 3 11