بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 29 مرداد - بیست و نهم مرداد ماه

بلیط کرمانشاه به کیش برای ۳۰ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط کرمانشاه به کیش برای تاریخ ۹۶/۵/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۲۵ به مبلغ ۲۰۴۰۰۰ تومان (دویست و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط تهران به تبریز برای ۲۸ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به تبریز برای تاریخ ۹۶/۵/۲۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۵:۰۵ به مبلغ ۱۱۰۰۰۰ تومان (یکصد و ده هزار تومان)، در ساعت ۰۷:۴۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۳۰ بهم بلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ های ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط کیش به رشت برای ۲۵ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به رشت برای تاریخ ۹۶/۵/۲۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۵:۱۵ به مبلغ ۳۳۸۰۰۰ تومان (سیصد و سی و هشت هزار تومان) و به صورت چارتری در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۲۱۵۰۰۰ تومان (دویست و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                               

بلیط تهران به یزد برای ۲۸ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۴ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به یزد برای تاریخ ۹۶/۵/۲۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۲۰ به مبلغ های ۱۰۳۰۰۰ تومان (یکصد و سه هزار تومان) و ۳۵۷۰۰۰ تومان (سیصد و پنجاه و هفت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۲۵ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۱۰ به مبلغ ۱۶۹۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و نه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۵:۲۵ به مبلغ های ۱۹۹۰۰۰ تومان (یکصد و نود و نه هزار تومان) و ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۱۵۲۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                       

بلیط آبادان به مشهد برای ۳۰ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

 

نرخ پرواز آبادان به مشهد در تاریخ ۹۶/۵/۳۰ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایرن ایرتور در ساعت ۲۱:۴۵ به مبلغ ۲۴۶۰۰۰ تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۳:۳۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ تومان ( دویست و شصت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

صفحه 1 از 101 2 3 10