بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 3 اردیبهشت - سوم

بلیط تبریز به اصفهان برای ۱۶ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۲/۱۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۵۰ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط شیراز به لامرد برای ۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به لامرد برای تاریخ ۹۶/۲/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۱۵ به مبلغ ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

همچنین در همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ تومان (دویست و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                  

بلیط کاشان به مشهد برای ۶ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز کاشان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۶ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط سبزوار به تهران برای ۶ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط سبزوار به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۲۳۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط کیش به تهران برای ۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۵ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۲۹۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی ه شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۴۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزا تومان) ، در ساعت ۲۳:۵۹ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) ،  در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصئ و چهل هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۸:۳۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

صفحه 1 از 291 2 3 29