بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 3 تیر - سوم تیر ماه

بلیط عسلویه به رشت برای ۱۰ تیر

بلیط هواپیما سیستمی ۱ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط عسلویه به رشت برای تاریخ ۹۶/۴/۱۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۴۰ به مبلغ های ۱۸۷۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هفت هزار تومان) و ۵۰۳۰۰۰ تومان (پانصد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به کرمان برای ۲ تیر

بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۴/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۷۴۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط مشهد به اردبیل برای ۴ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۴/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۰۹:۴۰ به مبلغ ۲۶۷۰۰۰ تومان (دویست و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

بلیط تهران به سیرجان برای ۶ تیر ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به سیرجان برای تاریخ ۹۶/۴/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۲۴۳۰۰۰ تومان (دویست و چهل و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط تهران به عسلویه برای ۲ تیر ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۷ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۴/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ های ۱۳۲۰۰۰ تومان (کصد و سی و دو هزار تومان) و ۴۴۹۰۰۰ تومان (چهارصد و چهل و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 91 2 3 9