بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 30 اردیبهشت - سی - سیم

بلیط شیراز به بوشهر برای ۳۰ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۲/۳۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ های ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) و ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط کیش به ساری برای ۸ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به ساری برای تاریخ ۹۶/۳/۸ به صورت چارتی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۲۲۱۰۰۰ تومان (دویست و یست و یک هزار تومان) و به صورت سیستمی با همین هواپیمایی در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۲۶۱۰۰۰ تومان (دویست و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                        

بلیط تهران به بندرلنگه برای ۳ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به بندرلنگه برای تاریخ ۹۶/۳/۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط مشهد به زابل برای ۲ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به زابل برای تاریخ ۹۶/۳/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۴:۴۵ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                          

بلیط تهران به دزفول برای ۵ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به دزفول برای تاریخ ۹۶/۳/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۲۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.

همچنین بلیط تهران به دزفول برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) و به صورت چارتری در همین ساعت به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

صفحه 1 از 151 2 3 15