بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 30 خرداد - سیم سی

بلیط اصفهان به نجف برای ۲۸ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۶ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز اصفهان به نجف برای تاریخ ۹۶/۳/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۵:۳۰ به مبلغ ۳۴۸۰۰۰ تومان (سیصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط اهواز به مشهد برای ۲۹ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۲۹ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۲۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ های ۲۰۴۰۰۰ تومان (دویست و چهار هزار تومان) و ۵۰۰۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                    

بلیط تهران به اراک برای ۲۷ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۶ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به اراک برای تاریخ ۹۶/۳/۲۷ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۷۰۰۰۰ تومان (هفتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به نجف برای ۲۸ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به نجف برای تاریخ ۹۶/۳/۲۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ های ۳۳۱۰۰۰ تومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) ، ۵۹۴۰۰۰ تومان (پانصد و نود و چهار هزار تومان) و ۸۷۶۰۰۰ تومان (هشتصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ های ۳۲۶۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) و ۳۳۱۰۰۰ ومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ های ۳۶۱۰۰۰ تومان (سیصد و شصت و یک هزار تومان) و ۵۶۱۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط کیش به رشت برای ۲۸ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۵ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به رشت برای تاریخ ۹۶/۳/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) و در ساعت ۰۷:۱۵ به صورت سیستمی به مبلغ ۳۳۸۰۰۰ تومان (سیصد و سی و  هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

صفحه 1 از 171 2 3 17