بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 30 فروردین - سی

بلیط مشهد به کاشان برای ۲ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به کاشان برای تاریخ ۹۶/۲/۲ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتئر در ساعت ۰۵:۴۵ بخ مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

بلیط تهران به سیرجان برای ۱ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به سیرجان برای تاریخ ۹۶/۲/۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ ۲۴۳۰۰۰ تومان (دویست و چها و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                  

بلیط تهران به کیش برای۳۰ فروردین ۹۶

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به کیش برای تاریخ ۹۶/۱/۳۰ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۵۶۰۰۰ تومان (پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۶۴۰۰۰ تومان (شصت و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۸۶۰۰۰ تومان (هشتاد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۱۵ به مبلغ ۹۹۰۰۰ تومان (نود و نه هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۵۵ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۱۵ به مبلغ ۱۹۲۰۰۰ تومان (یکصد و نود و دو هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۹:۱۵ به مبلغ های ۷۱۰۰۰ تومان (هفتاد و یک هزار تومان) و ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط مشهد به شهرکرد برای ۱ اردیبهشت

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

قیمت پرواز مشهد به شهرکرد برای تاریخ ۹۶/۲/۱ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۲۱۵۰۰۰ تومان (دویست و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط تهران به آنکارا برای ۱ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به آنکارا برای تاریخ ۹۶/۲/۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ های ۸۵۴۰۰۰ تومان (هفتصد و پنجاه و چهار هزار تومان) و ۱۸۴۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و هشتصد و چهل و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

صفحه 1 از 201 2 3 20