بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 31 اردیبهشت - سی و یکم

بلیط بندرعباس به رشت برای ۳۱ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز بندرعباس به رشت برای تاریخ ۶/۲/۳۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۲۳۳۰۰۰ تومان (دویست و سی و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط شیراز به بوشهر برای ۳۰ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۲/۳۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ های ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) و ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط کیش به ساری برای۸ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به ساری برایتاریخ ۹۶/۳/۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۲۲۱۰۰۰ تومان (دویست و بیست و یک هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ تومان (دویست و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                            

بلیط کیش به ساری برای ۸ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به ساری برای تاریخ ۹۶/۳/۸ به صورت چارتی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۲۲۱۰۰۰ تومان (دویست و یست و یک هزار تومان) و به صورت سیستمی با همین هواپیمایی در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۲۶۱۰۰۰ تومان (دویست و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                        

بلیط تهران به بندرلنگه برای ۳ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به بندرلنگه برای تاریخ ۹۶/۳/۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

صفحه 1 از 141 2 3 14