بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 31 تیر - سی و یکم تیر ماه

بلیط تهران به ماکو برای ۱ مرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به ماکو برای تاریخ ۹۶/۵/۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی سپهران در ساعت ۰۸:۴۰ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تفلیس به تهران برای ۴ مرداد

بلیط چارتری ۲۸ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تفلیس به تهران برای تاریخ ۹۶/۵/۴ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ های ۳۵۰۰۰۰ تومان (سیصد و پنجاه هزار تومان) و ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۳۶۰۰۰۰ تومان (سیصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۵۶۰۰۰۰ تومان (پانصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط کرمان به کیش برای ۳۰ تیر ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۶ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط کرمان به کیش برای تاریخ ۹۶/۴/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

پرواز کرمان به کیش برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۴:۴۵ به مبلغ های ۱۶۳۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) و ۱۷۴۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط زابل به مشهد برای ۲۷ تیر

بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط زابل به مشهد برای تاریخ ۹۶/۴/۲۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۲:۳۵ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط شیراز به تفلیس برای ۲۸ تیر ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۶ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۴/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۷۶۱۰۰۰ تومان (هفتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

صفحه 1 از 101 2 3 10