بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 31 شهریور ماه - سی و یکم

بلیط مشهد به بغداد برای ۲ مهر

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به بغداد برای تاریخ ۹۶/۷/۲ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ های ۶۷۰۰۰۰ تومان (ششصد و هفتاد هزار تومان) و ۹۰۰۰۰۰ تومان (نهصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                    

بلیط اهواز به رشت برای ۳۱ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به رشت برای تاریخ ۹۶/۶/۳۱ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۳۴۱۰۰۰ تومان (سیصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط تهران به ایروان برای ۲۷ شهریور

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی, پروازهای چارتری ارمنستان ۲۷ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به ایروان برای تاریخ ۹۶/۶/۲۷ (لحظه آخری) به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به ایروان برای تاریخ ۹۶/۶/۲۷ (برای امشب) به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ های ۶۱۸۰۰۰ تومان (ششصد و هجده هزار تومان) و ۸۸۸۰۰۰ تومان (هشتصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

بلیط تهران به آنتالیا برای ۲۹ شهریور ۹۶

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول, پروازهای چارتری خارجی ۲۷ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به آنتالیا برای تاریخ ۹۶/۶/۲۹ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ ۲۴۶۰۰۰ تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۲۶۱۰۰۰ تومان (دویست و شصت و یک هزار تومان) و در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی اطلس جت (اطلس گلوبال) در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۱۴۶۱۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط تهران به نجف برای ۱ مهر ۹۶

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۲۶ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به نجف (ویژه محرم) برای تاریخ ۹۶/۷/۱ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۵۲۱۰۰۰ تومان (پانصد و بیست و یک هزار تومان)، در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۵۲۱۰۰۰ تومان (پانصد و بیست و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۴۰ به مبلغ ۵۲۱۰۰۰ تومان (پانصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۷۲۱۰۰۰ تومان (هفتصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

صفحه 1 از 41 2 3 4