بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 31 فروردین - سی و یکم

بلیط کیش به یزد برای ۳ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به یزد برای تاریخ ۹۶/۲/۳ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

بلیط تهران به خرم آباد برای ۲ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به خرم آباد برای تاریخ ۹۶/۲/۲ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) و در ساعت ۰۹:۰۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به اصفهان برای ۱ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۲/۱ (ویژه مبعث) به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۸۰۰۰۰ تومان (هشتاد هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۹۵۰۰۰ تومان (نود و پنج هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۴۵ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۵:۳۵ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد شصت و هفت هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۲۲۵۰۰۰ تومان (دویست و بیست و پنج هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ ۲۱۰۰۰۰ تومان (دویست و ده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط عسلویه به رشت برای ۲ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط عسلویه به رشت برای تاریخ ۹۶/۲/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ های ۱۸۷۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هفت هزار تومان) و ۵۰۳۰۰۰ تومان (پانصد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به کویت برای ۳۱ فروردین ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به کویت برای تاریخ ۹۶/۱/۳۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۰۵ به مبلغ ۳۶۰۰۰۰ تومان (سیصد و شصت هزار تومان) و در ساعت ۰۹:۰۵ به مبلغ ۵۳۶۰۰۰ تومان (پانصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

صفحه 1 از 191 2 3 19