بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 4 خرداد - چهارم

بلیط تبریز به کیش برای ۵ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تبریز به کیش برای تاریخ ۹۶/۳/۵ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط شیراز به مشهد برای ۴ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۳ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۴ به صورت زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۲۱۰۰۰۰ تومان (دویست و ده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۱۶۳۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (ِکصد و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنل پرواز

                                                   

بلیط اهواز به رشت برای ۶ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۳ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به رشت برای تاریخ ۹۶/۳/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                    

بلیط اهواز به یزد برای ۵ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۳ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به یزد برای تاریخ ۹۶/۳/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۲۰:۱۰ به مبلغ ۱۸۷۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط تهران به شاهرود برای تاریخ ۷ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۳ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به شاهرود برای تاریخ ۹۶/۳/۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                       

صفحه 1 از 171 2 3 17