بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 5 اردیبهشت - پنجم

بلیط مشهد به تهران برای ۶ اردیبهشت

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۶ به صورت زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۵۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی وشش هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) ، در ساعت ۲۳:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش  هزار تومان) ، در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۳۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۶:۱۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۲۰:۱۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با انیل پرواز

                                     

بلیط اهواز به اصفهان برای ۸ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۲/۸ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۷:۴۵ به مبلغ ۷۰۰۰۰ تومان (هفتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                

بلیط تهران به دبی برای ۶ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتری, بلیط چارتری دبی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به دبی برای تاریخ ۹۶/۲/۶ به صورت چارتری با هواپیمایی العربی به در ساعت ۱۹:۱۰ به مبلغ ۴۲۹۰۰۰ تومان (چهارصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط مشهد به کیش برای ۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به کیش برای تاریخ ۹۶/۲/۵ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط تهران به پکن برای ۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به پکن برای تاریخ ۹۶/۲/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۰:۱۵ به مبلغ ۱۴۱۴۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و چهارده هزار تومان) و ۳۱۶۷۰۰۰ تومان (سه میلیون و صد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

صفحه 1 از 281 2 3 28