بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 5 خرداد - پنجم

بلیط تهران به بندرعباس برای ۷ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۴ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به بندعباس برای تاریخ ۹۶/۳/۷ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، به صورت سیستمی در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۶۹۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) ، به صورت سیستمی در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۲۱۶۰۰۰  تومان (دویست و شانزده هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۹:۲۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) و ۴۱۷۰۰۰ تومان (چهارصد و هفده هزار تومان) ، در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۲۷۴۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و چهار هزار تومان) و ۴۱۷۰۰۰ تومان (چهارصد و هفده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۳۰ به مبلغ ۲۱۶۰۰۰ تومان (دویست و شانزده هزار تومان) و ۴۸۹۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط تبریز به کیش برای ۵ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تبریز به کیش برای تاریخ ۹۶/۳/۵ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط شیراز به مشهد برای ۴ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۳ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۴ به صورت زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۲۱۰۰۰۰ تومان (دویست و ده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۱۶۳۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (ِکصد و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنل پرواز

                                                   

بلیط اهواز به رشت برای ۶ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۳ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به رشت برای تاریخ ۹۶/۳/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                    

بلیط اهواز به یزد برای ۵ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۳ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به یزد برای تاریخ ۹۶/۳/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۲۰:۱۰ به مبلغ ۱۸۷۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

صفحه 1 از 161 2 3 16