بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 5 مرداد - پنجم مرداد ماه

بلیط تبریز به کرمان برای ۹ مرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۳ مرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط تبریز به کرمان برای تاریخ ۹۶/۵/۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۳۴۶۰۰۰ تومان (سیصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به مشهد برای ۵ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۵/۵ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱:۴۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان)، در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان)، در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

بلیط زنجان به مشهد برای ۳ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط زنجان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۵/۳ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط اهواز به یزد برای ۸ مرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۱ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به یزد برای ۹۶/۵/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ ۲۴۵۰۰۰ تومان (دویست و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به تفلیس برای ۱ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۵/۱ (برای امشب) به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به تفلیس در همین تاریخ (لحظه آخری) به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۲۰ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                               

صفحه 1 از 101 2 3 10