بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 7 خرداد - هفتم

بلیط استانبول به تهران برای ۸ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۶ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط استانبول به تهران برای تاریخ ۹۶/۳/۸ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۲۲:۲۵ به مبلغ ۲۴۸۰۰۰ تومان (دویست و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۲:۴۰ به مبلغ ۲۶۱۰۰۰ تومان (دویست و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ های ۷۱۵۰۰۰ تومان (هفتصد و پانزده هزار تومان) و ۲۲۸۹۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                         

بلیط کیش به اهواز برای ۱۰ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۶ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به اهواز برای تاریخ ۹۶/۳/۱۰ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۱۵ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۵:۱۵ به مبلغ ۲۴۴۰۰۰ تومان (دویست و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز کیش به اهواز در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                      

بلیط مشهد به ایلام برای ۷ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۶ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به ایلام برای تاریخ ۹۶/۳/۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۴۰ به مبلغ ۲۲۴۰۰۰ تومان (دویست و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                   

بلیط تهران به ماهشهر برای ۹ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۶ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به ماهشهر برای تاریخ ۹۶/۳/۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۵:۰۵ به مبلغ ۲۲۲۰۰۰ تومان (دویست و بیست و دو هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۰۵ به مبلغ ۲۲۲۰۰۰ تومان (دویست و بیست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                   

بلیط کیش به یزد برای ۷ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۴ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به یزد برای تاریخ ۹۶/۳/۷ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۱۰۰۰۰ تومان (یکصد و ده هزار تومان) می باشد.

لذت پروا با آنیل پرواز

                                                       

صفحه 1 از 151 2 3 15