بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 9 اردیبهشت - نهم

بلیط تهران به دزفول برای ۱۹ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به دزفول برای تاریخ ۹۶/۲/۱۹ به صورت زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۴۹۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و نه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۷۹۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                              

بلیط تهران به یزد برای ۱۰ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به یزد برای تاریخ ۹۶/۲/۱۰ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۰۵ به مبلغ ۸۲۰۰۰ تومان (هشتاد و دو هزار تومان) ، به صورت سیستمی در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ های ۹۵۰۰۰ تومان (یکصد و نود و پنج هزار تومان) و ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۵۰ به مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۹۵۰۰۰ تومان (نود و پنج هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۵:۲۵ به مبلغ ۱۲۵۰۰۰ تومان (دویست و بیست و پنج هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۳۴۰۰۰ تومان (یکصد و سی و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به شیراز برای ۱۰ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به شیراز برای تاریخ ۹۶/۲/۱۰ به صورت زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۴۰۲ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۱۹۰۰۰ تومان (یکصد و نوزده هزار تومان) می باشد.
 •  چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۲۷۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هفت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط شیراز به آبادان برای ۱۰ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به آبادان برای تاریخ ۹۶/۲/۱۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                

بلیط تهران به رفسنجان برای ۹ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به رفسنجان برای تاریخ ۹۶/۲/۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۲۲۸۰۰۰ تومان (دویست و بیست و هشا هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                               

صفحه 1 از 141 2 3 14