بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 9 شهریور - نهم شهریور

بلیط شیراز به دبی برای ۱۲ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۷ شهریور ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به دبی برای تاریخ ۹۶/۶/۱۲ به صورت چارتری با هواپیمایی العربی (ایر العربی) در ساعت ۱۴:۴۵ به مبلغ ۵۸۶۰۰۰ تومان (پانصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

بلیط تهران به قشم برای ۱۰ شهریور

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۶ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به قشم برای تاریخ ۹۶/۶/۱۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۰:۱۰ به مبلغ ۱۹۴۰۰۰ تومان (یکصد و نود و چهاره هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۴۰ به مبلغ ۱۹۴۰۰۰ تومان (یکصد و نود و چهار هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به قشم در همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۳۶۱۰۰۰ تومان (سیصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                    

ببلیط شیراز به اصفهان برای ۱۱ شهریور

بلیط هواپیما سیستمی ۵ شهریور ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۶/۱۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۱:۱۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط تهران به مشهد برای ۱۰ شهریور

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۵ شهریور ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۶/۱۰ (ویژه عید قربان) به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان)، در ساعت ۲۳:۱۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان)، در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) و در ساعت ۲۲:۱۵ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ (یکصد و پنجاه هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۳:۰۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و در ساعت ۰۵:۲۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۳:۴۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط استانبول به تهران برای ۶ شهریور

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۴ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز استانبول به تهران برای تاریخ ۹۶/۶/۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۲:۰۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۲:۱۰ به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ تومان (دویست و شصت هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۴۳۰۰۰۰ تومان (چهارصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۵۰ به مبلغ ۸۴۰۰۰۰ تومان (هشتصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۳۲۰۰۰۰ تومان (سیصد و بیست هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۲۳:۵۹ به مبلغ ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

صفحه 1 از 91 2 3 9