بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 9 مرداد - نهم مرداد ماه

بلیط کیش به شیراز برای ۸ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۸ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به شیراز برای تاریخ ۹۶/۵/۸ (لحظه آخری) برای امشب به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۶۰۰۰۰ تومان (شصت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ های ۸۶۰۰۰ تومان (هشتاد و شش هزار تومان) و ۲۸۴۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز به آنیل پرواز

                                                  

بلیط کیش به بندرعباس برای ۹ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۷ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به بندرعباس برای تاریخ ۹۶/۵/۹ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلع ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط بندرعباس به چابهار برای ۹ مرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۷ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط بندرعباس به چابهار بریا تاریخ ۹۶/۵/۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ های ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) و ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به تهران برای ۱۱ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۵ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۵/۱۱ به شرح زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۱۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان)، در ساعت ۲۳:۵۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان)، در ساعت ۱۵:۱۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط کیش به تبریز برای ۱۰ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۴ مرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به تبریز برای تاریخ ۹۶/۵/۱۰ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

صفحه 1 از 91 2 3 9