بایگانی برچسب: بلیط پرواز اصفهان به نجف

بلیط پرواز اصفهان به نجف

پرواز چارتری عراق ۱۴ آذر ۱۳۹۵

پرواز اصفهان به نجف برای تاریخ ۹۵/۰۹/۲۹ روز دو شنبه ساعت ۰۶:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت ۴۴۷,۵۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز اصفهان به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز اصفهان به نجف

بلیط چارتر داخلی ۱ آذر ۱۳۹۵

پرواز اصفهان به نجف برای تاریخ ۹۵/۰۹/۱۶ روز سه شنبه  ساعت ۰۶:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت ۴۴۷,۵۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز اصفهان به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن