بایگانی برچسب: بلیط پرواز کرمانشاه به مشهد

بلیط پرواز تهران به کرمانشاه

پرواز تهران به کرمانشاه برای تاریخ 95/10/14 روز سه شنبه ساعت 19:45 شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 144,800 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به کرمانشاه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز کرمانشاه به مشهد

پرواز کرمانشاه به مشهد برای تاریخ 95/09/17 روز چهار شنبه  ساعت 09:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 200,000 هزار تومان می باشد.

پرواز کرمانشاه به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز کرمانشاه به مشهد

پرواز کرمانشاه به مشهد برای تاریخ 95/09/16 روز سه شنبه  ساعت 18:50 شب با پرواز شرکت هواپیمایی قشم ایر با قیمت 251,200 هزار تومان می باشد.

پرواز کرمانشاه به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز کرمانشاه به مشهد

پرواز کرمانشاه به مشهد برای تاریخ 95/09/14 روز یکشنبه  ساعت 09:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 200,000 هزار تومان می باشد.

پرواز کرمانشاه به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز کرمانشاه به مشهد

پرواز کرمانشاه به مشهد برای تاریخ 95/09/01 روز دوشنبه ساعت 09:50 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت 231,000 هزار تومان می باشد.

پرواز کرمانشاه به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن