بایگانی برچسب: بلیط کرمان به کیش

بلیط کرمان به کیش برای ۳۰ تیر ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۶ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط کرمان به کیش برای تاریخ ۹۶/۴/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

پرواز کرمان به کیش برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۴:۴۵ به مبلغ های ۱۶۳۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) و ۱۷۴۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز