بایگانی برچسب: بلیط کیش به کرمان

بلیط کیش به کرمان برای ۱ اسفند

بلیط هواپیما سیستمی ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۱۲/۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۳۲۸۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به کرمان برای ۱۷ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۴ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱۷ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۳۲۸۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط کیش به کرمان برای ۱۶ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ آبان ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۸/۱۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت۱۸:۱۵ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط کیش به کرمان برای ۲۴ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۶/۲۴ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

پرواز کیش به کرمان برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۲۵۱۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

بلیط کیش به کرمان برای ۲۴ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۰ مرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۵/۲۴ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۰۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

پرواز کیش به کرمان برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ های ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) و ۱۹۳۰۰۰ تومان (یکصد و نود و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

صفحه 1 از 41 2 3 4