بایگانی برچسب: قیمت ارزان بلیط تهران به اردبیل

بلیط تهران به اردبیل برای ۳۰ تیر

بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۴/۳۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۰۵ به مبلغ های ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) و ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز تهران به اردبیل برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۰۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به اردبیل برای ۲۱ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱۹ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۳/۲۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۵۵ به مبلغ های ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) و ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز تهران به اردبیل برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۴۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) ، در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۱۵۲۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و دو هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۴۰ به مبلغ ۲۶۴۰۰۰ تومان (دویست و شصت و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

بلیط تهران به اردبیل برای ۱۲ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۴ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۳/۱۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۱:۰۵ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) و ۲۶۴۰۰۰ تومان (دویت و شصت و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط تهران به اردبیل برای ۱ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۳/۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۵۴۰۰۰ تومان (یکصدو پنجاه و چهار هزار تومان) و  در ساعت ۱۳:۲۰ به مبلغ ۱۵۴۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه وچهار هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۳/۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) میباشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط تهران به اردبیل برای ۳۰ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۲/۳۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۰۵ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز تهران به اردبیل برای همین تاریخ با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) و در ساعت ۰۹:۲۰ به مبلغ ۱۰۹۰۰۰ تومان (یکصد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز