بایگانی برچسب: قیمت ارزان بلیط تهران به قشم

بلیط تهران به قشم برای ۲۹ فروردین ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به قشم برای تاریخ ۹۶/۱/۲۹ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری به هواپیمایی تابان در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزارتومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان  (یکصد و سی و پنج هزار تومان) و به صورت چارتری در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط تهران به قشم برای ۲۸ فروردین ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به قشم برای تاریخ ۹۶/۱/۲۸ به شرح زیر می باشد: 

  • به صورت چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصدو یازده هزار تومان) ، همچنین در همین ساعت به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۳۵ به مبلغ ۱۹۴۰۰۰ تومان (یکصد و نود و چهار هزار تومان) ، به صورت چارتری در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) ، و در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

بلیط تهران به قشم ۲۱ فروردین ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

قمیمت پرواز تهران به قشم برای تاریخ ۹۶/۱/۲۱ (ولادت امام علی) به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز